Home

24 April 2017

Gerechtshof: 'Kentekenplaat mag niet naast de motor worden gemonteerd'.


Het Gerechtshof Leeuwarden heeft bepaald dat het NIET is toegestaan een kentekenplaat op een motorfiets links of rechts van het midden te bevestigen.
Deze uitspraak is het gevolg van een hoger beroep door een motorrijder die was bekeurd voor het voeren van een kentekenplaat links van de motor. De motorrijder blijkt te zijn bekeurd met een verwijzing naar het verkeerde feit.

Het mag volgens het gerechtshof niet vanwege het bepaalde in artikel 7, 6e lid van de Regeling kentekens en kentekenplaten, waarin staat dat de kentekenplaat loodrecht op het verticale mediaanvlak van het voertuig  moet zijn aangebracht (dus precies in het midden) en zich in verticale stand bevinden, met een tolerantie van 5%. Als de kentekenplaat niet aan die eis voldoet dan wordt deze door het Hof geacht niet behoorlijk zichtbaar te zijn.In het geval van dit arrest was een verkeerde feitcode gebruikt en normaliter kan die worden gewijzigd, maar omdat er in het verleden aardig wat gedoe is geweest heeft het Hof voor dit specifieke geval besloten dat er geen feitcodewijziging plaats kan vinden en heeft men de besloten om de eerdere vernietiging van de boete in stand te laten. Maar door dit arrest is nu duidelijk geworden dat de politie hier tegen kan optreden als men maar de juiste feitcode gebruikt (K030a, met als omschrijving 'het kenteken niet behoorlijk zichtbaar aanwezig hebben op of aan een motorrijtuig').

De MAG is hier in het verleden mee beziggeweest en in beroepen wordt regelmatig naar de MAG-stukken verwezen. Maar nu het Hof heeft gesteld dat dit inderdaad niet is toegestaan, hebben we jurisprudentie waar men zich op kan beroepen, want het Hof is het hoogste rechtsorgaan voor dit soort zaken. Het eerdere artikel op de MAG-website is door het arrest van het Hof achterhaald.

Lees hier het arrest van het Hof.

Foto: Frank de Zoeten