Home

19 June 2017

Zijn rammelstroken gevaarlijk voor motorrijders?


Telegraafnieuws over rammelstroken riep vragen op over motorrijdersveiligheid. De MAG ging op onderzoek uit.
In een recent artikel in de Telegraaf wordt de indruk gewekt dat er rammelstroken op provinciale wegen zullen worden aangebracht. De rammelstroken die in dit artikel worden genoemd, zijn op de middenstreep uitgefreesde kleine stukjes asfalt. Voor automobilisten betekent dit een trilling in het stuur op het moment dat ze over de doorgetrokken streep rijden, waardoor ze gewaarschuwd worden. Voor motorrijders is het de vraag wat er met de motorfiets gebeurt als je er overheen rijdt. Dus ging de MAG op onderzoek uit.

MAG’s beleidsmedewerker verkeer Andra van Deelen (zie foto) nam contact op met veiligheidsexperts van CROW, kenniscentrum voor infrastructuur, en Veilig Verkeer Nederland om te vragen naar hun mening. Zij gaven aan dat dit in Nederland nog niet voorkomt en mochten er plannen zijn om dit wel in te voeren, dit eerst uitgebreid moet worden getest.

MAG’s Andra van Deelen: “Ik heb met verkeersveiligheidsdeskundigen gesproken over de rammelstroken, ik heb de nodige vakliteratuur hierover bestudeerd en heb gesproken met onze Noorse collega-motorrijdersorganisatie die tot de conclusie zijn gekomen dat deze stroken, indien juist uitgevoerd, geen gevaar opleveren voor de veiligheid van motorrijders. Op dit moment zie ik dus ook geen reden om ongerust te zijn over rammelstroken. Uiteraard blijf ik in contact met wegbeheerders over weginrichting waarbij ook rekening wordt gehouden met motorrijders."

Heb jij een melding van een gevaarlijke wegsituatie? Klik hier en meld het bij het MAG-meldpunt gevaarlijke wegsituaties.