Home

30 June 2017

Minister Schultz blijft tegen Europese motor-APK


Minister Melanie Schultz heeft de Europese Commissie laten weten dat Nederland volhardt in het standpunt dat een APK voor motoren niet nodig is. De Motorrijders Actie Groep (MAG) is blij dat minister Schultz voet bij stuk houdt.
In 2014 heeft het Europese Parlement met grote meerderheid ingestemd met een voorstel van de Europese Commissie over periodieke technische keuringen voor motorvoertuigen. In de voorgestelde richtlijn werd opgenomen dat lidstaten geen APK voor motorfietsen hoeven in te voeren indien voldoende maatregelen worden genomen om de veiligheid van motorrijders te verbeteren.

In de richtlijn staat letterlijk: "De lidstaten dienen uiterlijk op 20 mei 2017 de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen vast te stellen en bekend te maken om aan deze richtlijn te voldoen."

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu heeft de Europese Commissie voor 20 mei jl. het volgende laten weten: “Overeenkomstig artikel 2, tweede lid, van richtlijn 2014/45/EU heeft Nederland gekozen voor het blijvend vrijstellen van de APK-plicht van motorfietsen en driewielige motorrijtuigen met een cilinderinhoud van meer van 125 cm3. In artikel 4 van het Besluit voertuigen was reeds voorzien in de vrijstelling van de genoemde voertuigen, die vrijstelling blijft gehandhaafd. Een uitzondering hierop vormen de driewielige motorrijtuigen met een ledige massa van meer dan 400 kg; die zijn (en blijven) wel APK-plichtig."

De minister gaat verder: "Nederland heeft altijd aangegeven dat de meerwaarde van APK voor deze groep beperkt is en dat alternatieve maatregelen effectiever zijn. Nederland heeft in 2009 haar eerste ‘Actieplan verbetering verkeersveiligheid motorrijders' (AVVM) gepubliceerd, met zeven aantoonbaar effectieve maatregelen om het risico per gereden kilometer voor motorrijders te verlagen. Sinds 2015 werkt Nederland aan een vervolg op dit plan, het AVVM2. Nederland verwacht dat dit plan, dat ook weer een aantal concrete effectieve maatregelen zal bevatten, in 2017 klaar zal zijn en daarna zal worden geïmplementeerd.”

MAG-bestuurslid Wim Taal (foto): "De MAG maakt actief deel uit van het Motorplatform en samen met de andere Motorplatformleden werken wij intensief samen met het ministerie om de verkeersveiligheid van motorrijders te verbeteren. De MAG draagt bij aan het actieplan AVVM2 waar de minister naar verwijst en we kunnen samen nog veel bereiken op dat gebied. Onze mening blijft echter dat een APK voor motoren de verkeersveiligheid niet zal verbeteren, maar motorrijders alleen op kosten zal jagen. Uit ongevalsanalyses blijkt dat slechts in 0,3 procent van de ongevallen de technische staat van de motorfiets een rol speelt. Landen waar wel een APK voor motoren bestaat, tonen geen betere verkeersveiligheidscijfers dan Nederland. Kortom: de MAG bedankt de minister voor de Nederlandse aanpak en voor de manier waarop ze de Europese Commissie duidelijk heeft gemaakt dat wij inspanningen leveren die echt een verbetering van de verkeersveiligheid tot gevolg hebben."Foto: Katinka Brandenburg