Home

24 November 2017

Pilot dijkafsluitng Lopik


Op maandag 20 november hebben Michiel Buitenwerf, Jon van Veen en Vera de Bruijn van de MAG gesproken over de pilot inzake de weekendafsluiting van een stuk van de Lekdijk alleen voor motoren.

Motoren waren gedurende het motorseizoen 2017 in de weekenden niet welkom. Deze pilot draaide van maart tot en met oktober 2017.
In dit al bijna 20 jaar lopende dossier hebben we wederom een zeer vruchtbaar gesprek gehad, waarbij wij als MAG en de gemeente Lopik, bij monde van Wethouder Gerrit Spelt en Marco Hooijman de afsluiting van het afgelopen seizoen besproken hebben. De gemeente moet de evaluatiegegevens nog verzamelen, waarbij zij de rapporten met de nul-meeting van voor de afsluiting, de tussentijdse meeting eind april en de laatste meeting in oktober, moeten verwerken als ook de informatie van de politie.
De gemeente heeft de ochtend voorafgaand aan het overleg de borden op de Lekdijk-West verwijderd. Tevens hebben ze in het kader van informatie werving een enquête opgezet en die naar de buurtbewoners van de Lekdijk gestuurd. Zij verwachten de resultaten hiervan binnen 10 dagen te kunnen verwerken in een rapportage.
In het seizoen, waarin de Lekdijk als pilot voor motorrijders afgesloten was, heeft de politie éénmaal een grote actie in het kader van controle en handhaving georganiseerd, dit was op een zaterdag in juni en ook voor de gemeente Lopik onverwacht. Deze resultaten staan in een mutatie rapport en ook deze zal doorgestuurd worden naar de MAG.
Verder heeft de Wethouder in het overleg te kennen gegeven de pilot zoals deze afgelopen jaar is uitgevoerd niet te willen uitbreiden naar volgend jaar. Er werd aangegeven dat, mochten ze overgaan tot een permanente afsluiting, dit alleen gaat gelden voor het stuk dijk dat ook tijdens de pilot was afgesloten. Hierbij heeft de MAG juist aangeven mee te willen denken om de dijk voor al het gemotoriseerde verkeer open te houden. Een van de argumenten die de wethouder heeft aangegeven is dat de motorrijder niet goed mixt met het overige verkeer, zoals fietsers, wielrenners en automobilisten. De eerder benoemde argumenten voor de eenzijdige afsluiting, zoals geluidsoverlast en verkeersveiligheid met betrekking tot ongelukken met motorrijders, zijn juist uit de onderbouwing gehaald.
Om te komen tot een goed vervolg, in dit al jaren lopende dossier inzake de Lekdijk zal medio december een vervolg komen op dit overleg, waarbij de gemeente  en de MAG de resultaten uit de diverse evaluaties zullen bespreken. De MAG zal helpen met meedenken in oplossingen voor het komende motorseizoen, waarbij wij als belangenbehartiger voor de motorrijder denken aan een campagne voor de motorrijder in combinatie met overig verkeer gelijk aan de beruchte bietencampagne. Het idee om schapen te laten lopen op de dijk en/of het aangeven van een voorkeursroute voor gemotoriseerd verkeer, werden ook door de gemeente als optie genoemd.
De MAG blijft zich inzetten voor gelijke behandeling van motorrijders in het verkeer.

Tekst Vera de Bruijn

Update 8 januari 2018:


Bewoners van de Lekdijk in Lopik maken de dienst uit.

MAG en KNMV werden maandag verwelkomd op het gemeentehuis in Lopik om de resultaten van het onderzoek naar aanleiding van de pilot dijkafsluiting voor motorrijders te bespreken. Het lijkt erop dat het jarenlang klagen door een deel van de bewoners van de Lekdijk ten koste gaat van ons motorrijders.

De gemeente heeft de pilot dijkafsluiting voor motoren geëvalueerd met de bewoners en is tot de conclusie gekomen dat de overlast verminderd is. Volgens MAG en KNMV is dat een logisch gevolg als je een complete voertuigcategorie weert van de inmiddels beruchte dijk.

De gemeente beseft dat de conclusie in het evaluatierapport niet voldoende juridische grond geeft om tot een permanente afsluiting van de Lekdijk voor motoren over te gaan. De bewoners daarentegen geloven de juridische argumentatie van de gemeente niet en sommigen eisen zelfs dat de dijk afgesloten wordt voor motoren. De verantwoordelijke wethouder gaf tussen de regels door dat hij eigenlijk in een soort van patstelling zit en linksom of rechtsom een beslissing zal nemen en deze waarschijnlijk op grond van emoties te nadele van de motorrijder zal uitvallen.

De gemeente besluit op korte termijn over deze kwestie en kan zich dan opmaken voor een (gerechtelijke) procedure van ofwel de bewoners of van MAG/KNMV. KNMV en MAG vinden het zeer spijtig dat dit dossier zo opgelost zal moeten worden, terwijl deze in de basis eenvoudig is terug te voeren in een tekort in de handhaving richting alle gebruikers van deze prachtige voor iedereen openbare dijk.

Op de Foto links: voorzitter Michiel Buitenwerf, rechts algemeen secretaris Vera de Bruijn