Home

01 December 2017

Nederland laat testen met onbemande auto's toe


De zelfrijdende auto gaat bij wijze van experiment de openbare weg op, zonder begeleidende bestuurder. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft hierover een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd.
Al enige jaren is het in Nederland mogelijk om met zelfrijdende auto’s te testen op de openbare weg. Tot nu toe moet nog altijd een bestuurder in het voertuig aanwezig zijn. De nieuwe wet maakt het testen met een bestuurder op afstand mogelijk. Wel moet de organisatie achter de tests een vergunning aanvragen bij het ministerie.

Risico’s - Alle Europese landen hebben met elkaar afgesproken dat vanaf 2019 zelfrijdende auto’s de weg op kunnen. De geschiedenis leert ons echter dat de systemen in zelfrijdende auto’s nog niet getest zijn op motorfietsen. De RDW heeft op aandringen van de FEMA, de MAG en de KNMV wel een start gemaakt met de ontwikkeling van dit soort testen maar die zijn nog niet in gebruik genomen.

Het ministerie - Autonoom vervoer heeft de volledige aandacht van het nieuwe kabinet. Op gebied van verkeersdoorstroming, logistiek en dataverzameling ziet het ministerie veel kansen voor zelfrijdend vervoer. Ook op het vlak van verkeersveiligheid denkt onze minister een slag te kunnen slaan. Maar is dat wel zo?De mening van de MAG - Zolang motorrijders nog niet gedetecteerd worden door het systeem in de auto en de slimme auto last heeft van een domme chauffeur, voorziet de MAG potentiele gevaren voor de motorrijder. Daarom zullen wij op politiek niveau blijven hameren op oog hebben voor de motorrijder die blijkbaar in elk infrastructuurplan 'vergeten' wordt.

Tekst: Vera de Bruijn