Home

13 December 2017

Minister wil ook tellerstanden motoren registreren


De tellerstanden van motorfietsen worden op dit moment niet bijgehouden, maar Cora van Nieuwenhuizen, Minister van Infrastructuur en Waterstaat, heeft de Tweede Kamer laten weten hiermee te willen beginnen.
Alle door de RDW erkende bedrijven in Nederland zijn wettelijk verplicht om tellerstanden van personenauto’s en lichte bedrijfsauto’s (tot en met 3.500 kg) te registeren. De RDW beheert het register met tellerstanden en geeft op basis van die informatie een oordeel over de juistheid van een tellerstand. Door een tellerstand vaker te registreren, wordt de ruimte om te frauderen met de tellerstand kleiner. Daardoor wordt een betrouwbaarder oordeel afgegeven over de reeks geregistreerde tellerstanden.

De minister schrijft aan de Tweede Kamer: "Momenteel vindt er geen registratie van tellerstanden van motorfietsen plaats, terwijl volgens belangenorganisaties ook veel fraude met tellerstanden voorkomt bij deze voertuigen. Ik zal uitvoering geven aan de breed gedragen wens van belangenorganisaties om een registratie van tellerstanden van motorfietsen op te zetten. In dat kader zullen de door de RDW erkende bedrijven verplicht worden om tellerstanden van motorfietsen te registreren bij overschrijving en bij ROB-bezoeken (reparatie, onderhoud en bandenwissel, red.). De registratie van tellerstanden voor motorfietsen zal op enkele punten afwijken van de registratie van tellerstanden voor vierwielers. Door het ontbreken van de APK-plicht zijn er geen vaste momenten waarop motorfietsen verplicht een bezoek brengen aan een door de RDW erkend bedrijf en is het mogelijk dat van bepaalde motorfietsen geen enkele tellerstand zal worden geregistreerd. Het is immers mogelijk om reparaties en onderhoud te verrichten zonder betrokkenheid van een erkende garagehouder. Ondanks deze beperking zal de registratie naar verwachting niettemin een positieve bijdrage kunnen leveren aan tegengaan van fraude met tellerstanden, omdat er een mogelijkheid wordt gecreëerd voor de eigenaar van een motorvoertuig om aan te tonen dat de tellerstand van zijn of haar voertuig logisch is."

Meer informatie over het controleren van tellerstanden vind je hier.Foto: Wim Taal