Home

18 December 2017

Rechtszaak tegen wegafsluitingen Lingewaard


Motororganisaties MAG en KNMV zijn samen naar de rechter gestapt tegen de gemeente Lingewaard.
Sinds begin dit jaar zijn de dijken in de gemeente Lingewaard afgesloten voor motorrijders. Een besluit dat volgens KNMV en MAG is genomen op basis van emoties en niet op gegronde redenen of degelijk onderzoek. Kortom voor ons als belangenbehartiger tijd om op de barricades te springen.

Al eerder hebben we bezwaar gemaakt tegen deze besluitvorming. De gemeente bleek echter niet ontvankelijk voor ons bezwaar. Zelfs kregen we van de hoorcommissie en de handhaving de bevestiging dat het besluit onvoldoende onderbouwd was en ook niet door de politie gehandhaafd kan worden.

Ook in eerdere onderzoeken kwam niet naar voren dat de motorrijder in deze problematiek de alleen veroorzaker is, zelfs blijkt dat deze maar 4% van de totale voertuigbewegingen uitmaakt. Waarom dan toch deze stempel?

Gezien de vraagstelling van de voorzitter van de rechtbank aan de gemeente Lingewaard hebben we een goed gevoel over de afloop. Binnen zes weken weten we meer over het resultaat en kunnen we hopelijk volgend jaar weer evenals iedereen genieten van de mooie dijken.

Klik hier voor een artikel over de rechtszaak in De Gelderlander

Update 28 januari 2018:

Uitspraak over de dijkafsluiting in Lingewaard is vertraagd.

Inmiddels is het zes weken geleden dat de rechtbank haar zitting heeft gehouden. We hebben vernomen dat de rechtbank nog geen uitspraak heeft gedaan. De reden hiervoor is dat de rechtbank meer tijd nodig heeft om dit -blijkbaar- ingewikkelde dossier te behandelen.

Op 18 december 2017 vond de zitting van de rechtbank Gelderland plaats waarop het beroep van KNMV en MAG werd behandeld tegen het in stand gebleven verkeersbesluit van van de gemeente Lingewaard, namelijk de sluiting van een aantal dijkwegen binnen de gemeente Lingewaard voor alleen motorfietsen op zaterdag, zondag en feestdagen.

De MAG en KNMV hielden een goed gevoel aan de zitting over. De gemeente is flink aan de tand gevoeld. Ons standpunt dat het verkeersbesluit onzorgvuldig is voorbereid, ondeugdelijk is gemotiveerd en getuigt van willekeur is goed voor het voetlicht gebracht. Onder andere bleek dat deugdelijk onderzoek die de verkeersmaatregelen moest onderbouwen, ontbrak.

 

We blijven als MAG dit natuurlijk op de voet volgen.

Foto: Katinka Brandenburg