Home

19 January 2018

Montage kentekenplaat naast motor (zgn side mount) toegestaan


Mede dankzij de MAG en vrijwilligers die hebben geholpen om dit dossier te blijven doorzetten bij het hof is eindelijk helderheid gekomen over de uitspraak die 19 april 2017 gedaan is over de plaats van de kentekenplaat op de motorfiets. Dit is dus gewoon toegestaan!

In 2017 heeft het hof een uitspraak gedaan over de montage van de kentekenplaat aan de motor. Vooral in de chopper en eigenbouw scene gaf dit behoorlijk wat onrust. Maar ook motoren die door de fabrikant met een zogenaamde sidemount uitgevoerd werden mochten toen eigenlijk niet meer de weg op.

Samen met leden heeft de Motorrijders Actie Groep dit aanhangig gemaakt bij de Hoge Raad, een zogenaamd cassatieberoep. Door de Advocaat-Generaal is deze cassatie verworpen en eigenlijk om technische redenen. Wat volgende is een interne discussie wat nou precies de juiste verwoording moet zijn.
Maar ook het Openbaar Ministerie is niet stil blijven zitten en vanuit de politie is gevraagd aan het Parket CVOM de richtlijn verder uit te werken, hierbij is ook de reactie van de RDW meegenomen. Want in onze cassatie hebben we juist vermeld dat eigenbouwmotoren door de RDW in enkele gevallen goedgekeurd zijn waarbij de kentekenplaat aan de zijkant gemonteerd is. 

Technische bepaling

In de verordening (EU) 44/2014, bijlage XIV de punten 1.5.1.1.1. en 1.5.1.5.1. staat omschreven waar en hoe de kentekenplaat gemonteerd moet worden.

“1.5.1.1.1. De ruimte voor het aanbrengen van een kentekenplaat aan de achterkant van het voertuig moet zodanig zijn dat de plaat in zijn geheel tussen de twee verticale langsvlakken kan worden geplaatst, die door de punten lopen waar het voertuig het breedst is, de achteruitkijkspiegels niet meegerekend. De ruimte zelf mag niet het breedste gedeelte van het voertuig vormen.”
Hier staat dat de bevestiging van de kentekenplaat nooit buiten het breedste deel van de motor, uitgezonderd de spiegels mag uitsteken.
“1.5.1.5.1. De plaat moet zichtbaar zijn in de gehele ruimte die door de volgende vier vlakken wordt begrensd: — de twee verticale raakvlakken aan de twee zijranden van de plaat, die naar de linker‐ en de rechterkant van de plaat een naar buiten gemeten hoek van 30° vormen ten opzichte van het middenlangsvlak van het voertuig;”Wat hiermee bedoeld wordt is dat de kentekenplaat niet te ver van de achterzijde geplaatst mag worden, dit om vanuit een hoek nog zicht te hebben op de plaat, vandaar die 30° hoek in de uitleg.In de betreffende regeling zijn de punten van de hoek en dat de kentekenplaat binnen de breedte van de motor moet blijven niet opgenomen Het verzoek om dit alsnog te doen is inmiddels gedaan.Met betrekking tot de achterzijde van de motor, wat hiervoor ook niet volledig gedefinieerd was, is met behulp van de RDW beter beschreven.
Volgens de RDW is elke plaats na het midden van het voertuig gezien vanuit de lengterichting toegestaan zolang maar aan de andere vereisten wordt voldaan. Gelet op de bovenstaande zichtbaarheidseis en de eis dat de plaat niet buiten de motor mag uitsteken zal dit punt na wijziging van de Regeling kentekens en kentekenplaten niet ver van de daadwerkelijke achterzijde van de motor liggen.

Handhaving

In de huidige bepaling van de regeling staat vermeld dat op een afstand van 20 meter recht achter het midden van de motor de kentekenplaat zichtbaar moet zijn, kan op basis van deze Regeling normaal gehandhaafd worden!
Om deze reden is het dus toegestaan dat de kentekenplaat links naast de motorfiets gemonteerd is, tenzij niet voldaan wordt aan een van de andere bepalingen in de regeling, denk hierbij aan de breedte afmeting van de motor en ook verlichting van het kenteken.

Bron: Januari 2018 Parket CVOM Jan Visser

Foto M Buitenwerf