Home

20 February 2018

LOPIK SLUIT DIJK OPNIEUW AF


Terwijl onze rechtszaak tegen de dijkafsluiting bij de gemeente Lingewaard nog loopt, stuurt Lopik met een motorverbod aan op nieuwe juridische stappen. Per 1 maart sluit de gemeente de dijk vanaf de Zijdeweg tot de gemeentegrens van Krimpenerwaard. En dat is niet voor het eerst.

De redenen die de gemeente bij eerdere afsluitingen aanvoerde, zijn bekend: motoren zouden te snel rijden, te veel geluid produceren en voor een gevoel van onveiligheid zorgen. Het is een kwestie die al zeker twintig jaar speelt. En terwijl wethouder Gerrit Spelt in april 2014 nog aangeeft dat afsluiten van wegen op juridische gronden niet zomaar wordt toegestaan en dat er eerst voldoende onderbouwde argumenten op tafel moeten komen, is diezelfde Gerrit Spelt nu de man die het verbod opnieuw doorvoert. Hij lijkt daarbij heel zeker van zijn zaak: MAG-voorzitter Michiel Buitenwerf sprak hem en wees hem op de lopende rechtszaak tegen de gemeente Lingewaard. Daarvan leek Spelt niet onder de indruk. ‘Ook als de rechter in die zaak de MAG en de KNMV gelijk geeft, zullen wij onze dijk dichthouden,’ zo sprak de wethouder.

Geen harde argumenten

In 2014 uitgevoerde onderzoeken, in opdracht van gemeenten langs de Lekdijk, hadden al laten zien dat er geen harde argumenten waren om motoren van de dijk te weren. Motorfietsen dragen slechts 1 dB bij aan de geluidsbelasting, die daarmee op 54 dB uitkomt en in termen van de Mileukwaliteitsmaat onder de noemer ‘redelijk’ valt. De gemiddelde rijsnelheid ligt onder de toegestane 60 km/u en het aantal geregistreerde verkeersongevallen op de Lekdijk ligt niet hoger dan op andere wegen.

Gelijke behandeling

Waarom komt de gemeente dan nu opnieuw met deze plannen? Omdat de motorrijder niet goed met het overige verkeer zou mixen, zo luidt de verklaring – en die verklaring staat natuurlijk haaks op wat een van de vele punten waar de MAG voor staat: een gelijke behandeling voor motorrijders. De MAG is volop met de zaak bezig, zoals je van ons kunt verwachten. Wil je weten wat we doen, volg dan onderstaande links. En hou in elk geval 3 maart vast vrij in je agenda voor eventuele acties!

Afgesloten Lekdijk en de MAG in het nieuws

RTV Utrecht: MAG overweegt juridche stappen RTV Utrecht: MAG stapt naar de rechter Algemeen Dagblad: Protestocht tegen afsluiting Lekdijk Nederlands Dagblad: De mooiste dijkjes zijn niet voor de motorrijder