Home

16 May 2018

DIT ZOU DE EERSTE STAP NAAR HET VEILIGSTE WEGENNET VAN NEDERLAND KUNNEN ZIJN!!


Enige tijd geleden verscheen Minister Cora van Nieuwenhuizen in het nieuws omdat gemeentes een eigen invulling geven aan hoe rotondes in de bebouwde kom vorm gegeven worden. Resultaat is dat er voor rotondes geen universele (landelijke) regels gelden en de weggebruiker niet meer weet waar hij/zij aan toe is. Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties.
CROW geeft richtlijnen aan die wegbeheerders en - ontwerpers kunnen raadplegen om de infrastructuur zo eenduidig en veilig mogelijk te maken.
De Minister verzoekt de gemeentes dan ook de rotondes volgens de richtlijnen van CROW te bouwen.
WAT IS CROW?
CROW is in 1987 ontstaan uit een fusie van diverse organisaties die nu gezamenlijk een kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid vormen. CROW geeft adviezen voor bijvoorbeeld de wegbeheerder. Over het algemeen geldt dat een wegbeheerder in Nederland goed moet kunnen motiveren waarom van de richtlijnen is afgeweken. (bron: Wikipedia) Deze motivatie zal overigens alleen opgehaald worden bij de gemeente als er ongelukken zijn gebeurd die duiden op een slecht ontwerp van de weg . In dat geval zou de gemeente aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de ontstane schade.

Helaas hebben CROW-richtlijnen geen wettelijke status. Naar aanleiding van het initiatief van de Minister om rotondes te onderwerpen aan de richtlijnen, heeft de MAG een brief geschreven met het verzoek aan de minister om nog een stap verder te gaan.

We hebben bij de Minister aangegeven dat het MAG-meldpunt Gevaarlijke Wegsituaties regelmatig meldingen binnenkrijgt van situaties die veelal niet aan de CROW-richtlijnen voldoen. Vaak gaat het om drempels en plakkaten die bij regen glad worden, drempels in bochten, verhoogde rijbaanscheidingen, lichtmasten en andere objecten aan de buitenkant van bochten en afwijkende geleiderails, zoals de beruchte ‘eiersnijders’. Maar ook nieuwe innovaties zoals zonnepanelen op het wegdek zijn mogelijk een gevaar voor de motorrijder.
Het is helaas onze ervaring dat het vaak veel moeite kost om de verantwoordelijke partijen te overtuigen van het gevaar van eigen ontwerpen, het nalaten van testen van zo’n ontwerp en het belang van de CROW- richtlijnen.  Het lukt dan ook lang niet altijd om te komen tot een voor alle partijen bevredigende ­en voor alle weggebruikers veilige oplossing.
De MAG heeft daarom dus het verzoek bij de Minister neergelegd om te kijken naar de mogelijkheden om de richtlijnen van CROW de kracht van wet te geven.