Home

15 May 2018

De dijk bij Lingewaard blijft open !


Er dreigde nog even een hogerberoep van de gemeente tegen het besluit van de rechter in de rechtszaak die de MAG en KNMV hadden aangespannen.


Maar na beraad in het college van de gemeente Lingewaard, hebben zij hun hogerberoep teruggetrokken. De borden op de toegangswegen zijn inmiddels verwijderd, dit wel na nadrukkelijke verzoeken van onze Algemeen Secretaris Vera de Bruijn.

De dijk blijft dus open voor motorrijders.
Houd je als motorrijder echter wel aan de spelregels van het rijden op dijken.