Home

10 May 2018

De dijkwegen… zijn- en blijven ze open?


De kogel is door de kerk! Op 13 maart heeft de rechter uitspraak gedaan over het motorverbod op de dijken in de gemeente Lingewaard. Op 24 april verliep de bezwaartermijn voor de gemeente.
Lingewaard
We waren nog niet op de hoogte gesteld of de gemeente hoger beroep ging aantekenen maar we wisten wel dat de borden nog steeds op hun plek stonden. Tijd voor een telefoontje naar het gemeentehuis. Na diverse pogingen de betrokken ambtenaar aan de lijn te krijgen heeft de MAG maar een mail gestuurd om te vragen of de borden inmiddels verwijderd waren.  We wisten natuurlijk dat de borden er nog stonden maar we wilden dit van de gemeente horen.
Aan het eind van de dag kregen we het bericht dat de gemeente die zelfde dag toch nog had besloten om toch in hoger beroep te gaan. Uiteraard was dat een grote teleurstelling maar de vraag of de borden weg waren was daarmee natuurlijk nog niet beantwoord.

De volgende dag hebben we na overleg met “onze partner in crime” de KNMV, besloten dat we onze advocaat in gingen zetten om de borden alsnog verwijderd te krijgen. De advocaat was nog maar net bezig met het schrijven van een sommeringsbrief toen de gemeente contact opnam met de MAG!

De ambtenaar gaf aan dat de borden bleven omdat ze in hoger beroep gaan. Toen werd het tijd om de gemeente te wijzen op de uitspraak van de rechter. In de uitspraak staat namelijk dat het verkeersbesluit is vernietigd. Dat betekent dat er geen verkeersbesluit meer is en dat de borden er helemaal niet meer mogen staan.
Aan het eind van de dag kreeg de MAG allerlei foto’s en opmerkingen via Messenger binnen dat de borden op dat moment van de palen werden geschroefd!! Op zich een mooi resultaat al willen we natuurlijk het liefst met de gemeente om tafel om te praten over een oplossing waardoor de borden nooit meer terug hoeven te komen. Gelukkig is de gemeente nu wel bereid om samen met MAG en KNMV aan tafel te gaan om te kijken waar we elkaar kunnen versterken.

Lopik
Met de gemeente Lopik  hebben we gedurende het hele proces al gesprekken gevoerd en we kunnen stellen dat, ondanks dat deze gemeente ook over is gegaan tot een verbod, we in ieder geval “on speaking terms” zijn. Ondanks dat we deze gemeente ook voor de rechter dagen zullen we ook bij hen blijvend de insteek kiezen om tot een oplossing te komen die voor motorrijders en omwonenden acceptabel is.

Krimpenerwaard
De gemeente Krimpenerwaard heeft sinds enige tijd te maken met een bewonerscommissie die de geluidsoverlast van onder andere motoren meer dan zat is. De gemeente heeft de MAG uitgenodigd om met de bewonerscommissie en de politie het probleem te bespreken. Wij zijn blij met het initiatief van de gemeente om in eerste instantie zo breed mogelijk informatie in te winnen en standpunten van alle partijen neer te zetten. Wij gaan ook zeker in op deze uitnodiging en hopen met de opgedane “knowhow” de belangen van onze achterban te kunnen behartigen zonder de bewoners aan de dijken tekort te doen.

Update: 15 mei 2018: Het college van gemeente Lingewaard  heeft vandaag besloten het pro forma hoger beroep inzake de motorverboden op de dijkwegen in te trekken.
De nieuwe gemeenteraad heeft vorige week aan het college kenbaar gemaakt dat een hoger beroep niet nodig is.