Home

14 May 2018

De eerste Wattway is een feit!


Deze week laat de provincie Utrecht op de provinciale weg N401 tussen Breukelen en Kockengen  48 zonnepanelen op het wegdek neerleggen. Daarmee wordt een stuk van 20 meter wegdek een energie-oplader.
Deze innovatieve pilot had al in 2017 van start moeten gaan maar is uitgesteld tot dit voorjaar.
Er wordt een zonnepanelenmat met beschermlaag bevestigd op het wegdek. De zonnepanelen zijn bestand tegen zware voertuigen en zijn geschikt voor drukke wegen. De energiemat wordt aangebracht op één rijstrook over een totale oppervlakte van 50 m². De pilot duurt 2 jaar.


Voor deze pilot is gekozen voor het Franse product Wattway.  Voordat je op dit stuk weg komt, word je gewaarschuwd voor een afwijkende situatie nl een pilot. Tijdens de pilot worden er continue opnames gemaakt om te kijken hoe voertuigen zich gedragen op deze weg en om het slijtageproces van de weg/matten in de gaten te houden. Ook wordt onderzocht of de zonnecellenmat leidt tot minder onderhoud aan het asfalt en de mogelijkheid om in de toekomst met de opgewekte energie de weg - over het jaar - energieneutraal te verwarmen, zodat gladheidsbestrijding niet meer nodig is of kan worden beperkt.

Zonnepanelen op het wegdek is niet helemaal nieuw in Nederland, er werd al een proef gedaan op een fietspad bij Krommenie, maar deze 20 meter ligt wel op een weg voor alle verkeer en dus ook voor motorrijders. Reden voor de MAG om navraag te doen naar de eigenschappen van de panelen die van invloed kunnen zijn voor balansvoertuigen zoals motoren.

Toen bleek dat de provincie geen antwoord had op onze vragen, stelde de MAG voor dat wij als eerste na de aanleg van de matten een remproef en uitwijkmanoeuvre gaan doen om te kijken en te voelen of er verschil zit tussen asfalt en deze matten. Kortom: De MAG “proeft deze weg voor” om te kunnen beoordelen of deze innovatie voor motorrijders mogelijk geen gevaar oplevert.

De MAG is de provincie Utrecht zeer erkentelijk voor de mogelijkheid die zij de MAG biedt om een test te doen. De provincie heeft ons echter wel op het hart gedrukt dat de wegbeheerder ten alle tijden verantwoordelijk blijft voor het project en dat de MAG geen gevaarlijke situaties mag creëren tijdens de test. We hebben uiteraard toegezegd een gekwalificeerde motorrijder te benaderen voor de test.